Datasekretess för www.skorsalomon.se


1. Dataskydd

SKORSALOMON förpliktar sig att följa och beakta alla regelsatta bestämmelser angående dataskydd.


2. Ansvariga organ och rättigheter för de drabbade

Den ansvariga enheten för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter enligt federal lagstiftning om dataskydd är skorsalomon. skorsalomon kan nås som ansvarig kropp via följande kontaktuppgifter:
- Med post till: Plac Czerwca 1976 r., 02-495 Warszawa, Polen
- Telefax: +48 607 371 8172
- E-post: sales@skorsalomon.se
Du kan när som helst få gratis information om den information vi har lagrat om dig, såväl som din rätt att rätta till, spärra eller radera din information. I så fall vänligen kontakta ovanstående kontaktuppgifter.


3. Sparar information

Vi sparar information gällande dina beställningar på varor listade på Webbsidan, men av säkerhetsskäl kan du inte direkt ta del av denna information. Denna information finner du dock om du loggar in på ditt Konto. Där kan du se information rörande dina genomförda, öppna eller nyligen skickade beställningar samt hantera och spara adressinformation, bankuppgifter och nyhetsbrev som du eventuellt abonnerar på.


4. ändra eller uppdatera

Vi kan ändra eller uppdatera Webbsidan och allt dess innehåll utan att informera dig.


5. Datainsamling

För att kontinuerligt kunna förbättra innehållet på vår webbplats sparar vi viss data som exempelvis så kallade Cookies. Cookies är en textfil som sparas på besökarens dator och som används till statistiska ändamål samt till att mäta hur besökaren använder webbplatsen. Personlig data samlas in, sparas och används endast där lagen tillåter det eller där besökaren har gett sitt uttryckliga beviljande till det.


6. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.


7. Webbsidans riktighet
Trots att vi eftersträvar att information och material på Webbsidan är korrekt, lämnar vi ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, för att uppgifter är kompletta, korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga. Inom lagens ramar accepterar vi inget ansvar för felaktigheter eller försummelse. Detta påverkar inte vår eventuella avtalsenliga skyldighet mot dig att förse dig med tjänster, inklusive eventuell avtalsenlig skyldighet att förse dig med korrekt information och råd, vilket vi kan göra genom en säker del av Webbsidan, tillgänglig för personer med relevanta inloggningsuppgifter.